Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Blogs 6 augustus 2021
Wat betekent dit voorbeeld voor VISI?

IHE en standaardisatie in de gezondheidszorg (3)

Deze serie blogs komt voort uit de inspiratie ik opdeed door de presentatie van Tie Tjee van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), in het beheerdersoverleg van 1 juni 2021, het kwartaaloverleg van de productmanagers van standaarden en partner standaarden van het BIM Loket.

door Elisabeth Klören (CROW), productmanager VISI en COINS

Naar aanleiding van het verhaal van Tie Tjee vroeg ik mij drie dingen af:

  1. Wat kan BIM Loket hiervan leren? (lees hier mijn eerdere blog)
  2. Wat betekent dit voorbeeld voor COINS/IDD? (lees hier mijn eerdere blog)
  3. Wat betekent dit voorbeeld voor VISI?

In deze blog het antwoord op vraag 3.

VISI lijkt de cirkel rond te hebben: je kunt je proces heel precies vastleggen in een raamwerk, waarin je ook afspreekt welke informatie je elkaar verstuurd in elk bericht. Vervolgens zijn er applicaties, die interoperabel zijn. Je kunt vanaf elke VISI-gecertificeerde applicatie berichten naar elkaar sturen en je weet zeker dat ze aankomen.

Het gekke van deze werkwijze is, dat we daarmee eisen van een applicatie dat deze elk proces kan ondersteunen, en elk bericht dat je samenstelt in gegevensvelden en tabellen, kan opstellen en weergeven voor de gebruiker. We vraag dus een enorme flexibiliteit van de software. Dat heeft geleid tot een beperking in het aantal leveranciers.

Mensenwerk, dus specifiekere afspraken

Daarbij komt: de informatie in het VISI-bericht is niet te herleiden tot standaarden. Er is geen informatiemodel of objecttypenbibliotheek waarmee een computer de gegevens in het bericht kan interpreteren. Alleen de menselijke lezer begrijpt wat er ingevuld moet worden. Als een gebruiker de informatie uit het VISI-bericht wil gebruiken in andere apps of systemen, moet er specifiek bij dat VISI-bericht , voortkomend uit één maatwerk oplossing voor één organisatie (voor insiders: een raamwerk) een aansluiting worden gemaakt om de informatie uit het bericht naar een andere applicatie te sturen.

Met het verhaal van Tie in gedachten, kom je uit op specifiekere afspraken: een serie standaard VISI-berichten, voor een specifieke toepassing, die alle partijen in de bouwsector gebruiken en wat door een bijbehorend informatiemodel ook “begrepen” wordt door computers.

Daarvoor moeten de huidige opdrachtgevers die met VISI werken wel een veer laten: zij kunnen niet meer altijd hún organisatie-specifieke proces en informatie “opleggen” aan opdrachtnemers. Hoe je dit specifieke berichtenverkeer kan laten plaatsvinden in een Common Data Environment in plaats van via een speciale VISI-app kan ook onderdeel zijn van de afspraken.

Discussieer mee!

Genoeg stof voor discussie lijkt me. Ben je geïnspireerd? Heb je ideeën voor een specifieke toepassing of Connectathon? Laat het me weten.


Elisabeth de Vries
Productmanager COINS en VISI