Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 16 september 2021
“Deze checklist gaat de sector tijd en geld opleveren”
Timothy Lievendag (BAM) en Mitchell de Ruiter (Van Wijnen):

“Deze checklist gaat de sector tijd en geld opleveren”

ILS O&E is een spin-off van de BIM basis ILS. Die is al enige tijd in gebruik en raakt steeds meer ingeburgerd. “Met de BIM basis ILS regel je de afspraken die je moet maken om een goed proces te doorlopen. Het is in feite een stappenplan dat je doorloopt. Een checklist. ILS O&E ligt in het verlengde hiervan en richt zich op de data van een project: de informatie per onderdeel, per fase en dan heel specifiek. Het gaat om details als gewicht, weerstandsklasse, materiaalkleur en noem het maar op. Data die je nodig hebt voor je engineerings- en uitvoeringsproces, die je ergens vast moet leggen.”

Meest pijn

Waarom beperkt deze ILS zich eigenlijk tot de ontwerp- en engineeringsfase? “Die vraag krijgen onze commissies ook regelmatig vanuit de sector, en die snap ik helemaal. Want natuurlijk wil je graag álle fasen hierin meenemen, van initiatief tot en met oplevering. Wij zijn echter gestart met een focus op de overgang van de ontwerpfase naar de engineering, omdat we merken dat daar de meeste pijn zit. Daarom willen we deze fase nu vol aandacht geven, en vervolgens kijken of, en op welke manier, we dit kunnen uitbreiden.” 

Kern van het informatieprobleem waar ILS O&E een antwoord op geeft, is het gegeven dat iedereen in het ontwerp- en engineeringsproces komt met een eigen omschrijving, een eigen protocol. Timothy: “Bij BAM hebben we hier dagelijks mee te maken. Dan komt een samenwerkingspartner met een protocol geschreven in de ‘taal’ van dat bedrijf. Vervolgens pakken wij óns document, en zijn we de eerste weken bezig met ‘zoek de verschillen’. Dit is heel tijdrovend, zorgt voor spraakverwarring en soms ook irritatie binnen een project en dat is zonde.”

Timothy Lievendag, Manager Digitaal Bouw bij BAM

Eigen behoeften

De informatiebehoefte bij de overgang van ontwerp naar engineering sluit helaas vaak niet op elkaar aan. “Ik krijg informatie aangeleverd vanuit het ontwerpteam en wil me als bouwer zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de uitvoering. Zelf heb ik echter ook specifieke behoeften, die ik met het oog op een zo soepel mogelijk bouwproces - met ook weer specifieke informatiebehoeften - tijdig mee wil kunnen nemen.”

In de gefragmenteerde bouwsector redt een organisatie het niet in zijn eentje om deze ban te breken, weet Timothy. “Daarom moeten we collectief structurele verbeteringen doorvoeren. De ILS O&E staat symbool voor het activeren van dat collectief en de integrale benadering. Hoe efficiënter wij in het begin met elkaar starten, hoe eerder we gezamenlijk tot afspraken komen en iedereen zijn werk optimaal kan doen. Ik hoop dat dit de komende jaren verder verandert, dat kennis en expertise van partijen eerder worden betrokken. En ook wijzelf als bouwers zouden onze ketenpartners eerder moeten betrekken.”

Is ILS O&E vooral iets voor grote bedrijven en projecten? “Bij hele grote, complexe projecten biedt het uiteraard snel voordelen als je afspraken vanaf het begin zo specifiek mogelijk vast kunt leggen. In zo’n geval wordt ILS O&E specifieker gemaakt dan bij kleinere projecten. Toch zou ik ook bij een klein project en met een klein team adviseren om de minimale ILS O&E eisen op orde te hebben. Pak om te beginnen bepaalde basisbehoeftes beet. Dan heb je in ieder geval al een verbetertraject doorlopen.”

Vier commissies

Er werken vier commissies aan de ILS O&E: een beheercommissie, een expertcommissie, een toepassingscommissie en een klankbordgroep. Mitchell: “De komende tijd gaan we twee verbetervoorstellen voor de ILS doorvoeren. Zo heeft Smits Bouwbedrijf aangedragen dat het handig is om afspraken meer visueel in beeld te brengen. We zijn nu aan het kijken hoe we dit kunnen implementeren in het document, op zo’n manier dat het leesbaar blijft en dat mensen de informatie op de juiste wijze gaan gebruiken. Daarnaast bespreken achtereenvolgens de beheercommissie en de expertcommissie hoe de BNA ILS O&E kan worden opgenomen in een update van de ILS O&E. Wat nemen we over uit deze template voor architecten en op welke manier?”

Mitchell de Ruiter, BIM-manager bij Van Wijnen

Bovendien is het plan om in het laatste kwartaal van dit jaar een ILS O&E website te lanceren, buigen de commissies zich over handleidingen en toelichtingen en willen ze komend jaar aan de slag met visievorming: “Waar willen we met deze specificatie naar toe? Waar staan we over een jaar en waar over bijvoorbeeld vijf jaar?”

Doe mee!

De vier ILS O&E commissies hebben nu nog een minimale bezetting. Daarom hebben de heren tot slot nog een dringende oproep: “We willen deze heel graag verbreden. We waken erover dat alle commissies een gemengde samenstelling hebben, zodat alle disciplines uit de bouwkolom vertegenwoordigd zijn. Dus doe mee en meld je aan. Want ILS O&E is een initiatief door én voor de sector. We kunnen het niet alleen, het is niet een feestje van bouwers! We doen samen projecten en moeten dus ook samen goede afspraken maken.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de ILS O&E en/of meedenken in een van de commissies? Neem dan contact op met het BIM Loket en vraag naar Timothy Lievendag of Mitchell de Ruiter.