Home BIM Loket Ons netwerk

De Bouwcampus

Het BIM Loket is partner van De Bouwcampus. Vanuit een onafhankelijke positie brengt De Bouwcampus organisaties bij elkaar rond concrete vraagstukken op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Door het verbinden van diverse partijen binnen én buiten de bouwsector, het vormen van coalities en het regisseren en faciliteren van (toevallige) ontmoetingen wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en expertise.

www.debouwcampus.nl

DigiDealGO

DigiDealGO is een overeenkomst tussen de overheid, brancheverenigingen, installatiesector en toeleverende industrie. Het doel is om uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw te bevorderen. De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam, aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR). Hierin is de gehele sector vertegenwoordigd. Het Digiteam faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Het BIM Loket ondersteunt het team daarbij. 

www.digidealgo.nl 

De Bouwagenda

De Bouwagenda omvat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw. Ruim vijftig vertegenwoordigers vanuit alle onderdelen van de bouwsector, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke groepen droegen aan de Bouwagenda bij. De BouwInformatieRaad (BIR) leverde samen met het BIM Loket input aan het onderwerp digitalisering en informatisering. In de Bouwagenda wordt betere benutting van digitalisering en informatisering als een belangrijke aanjager gezien in het creëren van een productiviteitsprong.

www.debouwagenda.com

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is een landelijk integraal kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. Sinds de oprichting in 2009 biedt het platform essentiële marktinformatie, kennis en inspiratie over de ontwikkelingen in de (duurzame) wereld van morgen. Het BIM Loket heeft samen met Duurzaam Gebouwd de DigiDare Award in het leven geroepen.

www.duurzaamgebouwd.nl

Deel deze pagina: