Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
BIM Loket
Bibliotheek
Home BIM Loket Ons netwerk

Samenwerkingen

De Bouwcampus

Het BIM Loket is partner van De Bouwcampus. Vanuit een onafhankelijke positie brengt De Bouwcampus organisaties bij elkaar rond concrete vraagstukken op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Door het verbinden van diverse partijen binnen én buiten de bouwsector, het vormen van coalities en het regisseren en faciliteren van (toevallige) ontmoetingen wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en expertise.

www.debouwcampus.nl

digiGO

Samen digitaal optrekken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO, de aanpak waarmee overheid, opdrachtgevers en uitvoerende partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector samen optrekken, om de Gebouwde Omgeving versneld te digitaliseren. Zij dragen bestaande digitaliseringsinitiatieven aan, die onder de paraplu van digiGO worden benut, door ze aan te merken als zogenaamde Versnellingsprojecten. De dagelijkse uitvoering van digiGO is in handen van het Digiteam, dat op zijn beurt wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR). Hierin is de gehele sector vertegenwoordigd. Het BIM Loket faciliteert de digiGO: wij ondersteunen het Digiteam bij de uitvoering en borgen resultaten van versnellingsprojecten.

www.digigo.nu

De Bouwagenda

De Bouwagenda omvatte een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw. Ruim vijftig vertegenwoordigers vanuit alle onderdelen van de bouwsector, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke groepen droegen aan de Bouwagenda bij. De BouwInformatieRaad (BIR) leverde samen met het BIM Loket input aan het onderwerp digitalisering en informatisering. In de Bouwagenda wordt betere benutting van digitalisering en informatisering als een belangrijke aanjager gezien in het creëren van een productiviteitsprong. Het gedachtegoed van de Bouwagenda krijgt inmiddels nader vorm via de activiteiten van de Bouwdigitaliseringsraad (BDR) en digitaliseringsbeweging digiGO.

www.digigo.nu

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is een landelijk integraal kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. Sinds de oprichting in 2009 biedt het platform essentiële marktinformatie, kennis en inspiratie over de ontwikkelingen in de (duurzame) wereld van morgen. Het BIM Loket heeft samen met Duurzaam Gebouwd de DigiDare Award in het leven geroepen.

www.duurzaamgebouwd.nl