Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Nieuws 30 september 2021
Lunchsessie AIRBIM-BIM Loket inspireert tot samenwerking en kennisdeling

Lunchsessie AIRBIM-BIM Loket inspireert tot samenwerking en kennisdeling

Er komt veel op onze organisaties en marktpartijen af: areaalinformatiemanagement gaat er voor iedereen anders uitzien in de toekomst. Tijdens deze eerste lunchsessie zochten we via dialoog en discussie de raakvlakken op om samenwerking en kennisdeling te versterken. De ruim 40 deelnemers waren unaniem enthousiast over de ‘lunch’ en kijken uit naar een vervolg.

Samen optrekken

Er werd een drietal thema’s gepresenteerd in duo presentaties door AIRBIM en BIM Loket. De lunch werd geopend door Maaike Beerepoot (plv) programmadirecteur van AIRBIM en bestuurslid van het BIM Loket en Jacqueline Meerkerk, directeur van BIM Loket. Zij onderstreepten het belang van verbinding en samenwerking en ook het delen van kennis. Denis Lintzen gaf een heldere inkijk in de opgave van het programma AIRBIM en waar per onderdeel naartoe wordt gewerkt.

Welke thema’s werden uitgelicht?

Verdieping brengt ons verder

De conclusie van deze eerste lunchsessie is dat er grote behoefte is om de raakvlakken en uitdagingen verder te verdiepen. En dat we elkaar daarbij goed kunnen helpen om de kansen voor samenwerking op te pakken. Alle deelnemers worden uitgenodigd om hun thema of onderwerp voor een volgende keer aan te dragen. Want die volgende lunchsessie gaat er zeker komen!