Home BIM Loket Plannen & verantwoording

Visie en strategie BIM Loket 2020-2023

Het BIM Loket ontstond in 2015 als centraal loket voor open BIM-standaarden. Het ontwikkelde zich geleidelijk tot een “clubhuis” van, voor en door de sector rond digitalisering in de bouw. In lijn hiermee werd in 2018 onze opdracht verbreed: van centraal informatie- en regiepunt rond open standaarden, tot netwerkaanjager van digitale samenwerking en vernieuwing.

Met onze meerjarenvisie en -strategie 2020-2023 willen we toewerken naar een veilige, duurzame gebouwde omgeving op basis van een open informatiespeelveld. Dat doen we aan de hand van drie speerpunten: 

  1. Adoptie, Kennis & Cultuur
  2. Palet open standaarden 
  3. Ondersteuning DigiDealGO en borging resultaten

De hoofdlijnen van onze visie, strategie en programma voor 2020-2023 zijn uitgewerkt in een set infographics.BIM Loket Koers 2021

Bij de oprichting van stichting BIM Loket in april 2015 zijn financiële afspraken gemaakt voor de periode 2015-2018. Het businessplan voor het BIM Loket voorzag in meer samenhang, centrale voorlichting, meer efficiency en transparantie, kennisdeling en financiële bundeling. Deze resultaten zijn inmiddels behaald. Het clubhuis ‘van, voor en door de sector’ is een feit. Voor de volgende stap hebben we met het bestuur de lijnen voor de Koers 2021 uitgezet. BIM Loket verbreedt de scope. Onze ‘praatplaat’ biedt een overzicht van deze koers. De nieuwe stip op de horizon is het BIM Loket als katalysator en enabler: dé netwerkregisseur voor digitale, integrale samenwerking en vernieuwing. 

Deel deze pagina: