Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
BIM Loket
Bibliotheek
Home BIM Loket Plannen & verantwoording

Meerjarenstrategie

Waardepropositie en meerjarenprogramma 2023

Het BIM Loket is in 2015 opgericht, met als opdracht het coördineren van het beheer en de promotie van het gebruik van open BIM-standaarden. Een en ander was uitgewerkt in een businessplan. Vanaf de start kreeg het BIM Loket een functie als “clubhuis” en werd het herkend op communicatiekracht en verbinding. Geleidelijk verbreedden de activiteiten zich van het bevorderen van standaarden naar het bevorderen bouwinformatiemanagement. Deze verbrede doelstelling werd in 2019 neergelegd in de meerjarenvisie 2023, waarin ook de relatie met digiGO werd benoemd.

Na vijf jaar is het tijd voor een nieuw businessplan. In 2020 voerden we een onderzoek uit naar de waardenpropositie van het BIM Loket. Hierbij werden uiteenlopende beelden en verwachtingen onder stakeholders geïnventariseerd, en de sterke en zwakke punten. We ontwikkelden een waardenpropositie met als uitgangspunt de toegevoegde waarde die stakeholders ervaren. Deze werkten we uit in een meerjarenprogramma 2023.


Visie en strategie BIM Loket 2020-2023

Het BIM Loket ontstond in 2015 als centraal loket voor open BIM-standaarden. Het ontwikkelde zich geleidelijk tot een “clubhuis” van, voor en door de sector rond digitalisering in de bouw. In lijn hiermee werd in 2018 onze opdracht verbreed: van centraal informatie- en regiepunt rond open standaarden, tot netwerkaanjager van digitale samenwerking en vernieuwing.

Met onze meerjarenvisie en -strategie 2020-2023 willen we toewerken naar een veilige, duurzame gebouwde omgeving op basis van een open informatiespeelveld. Dat doen we aan de hand van drie speerpunten: 

  1. Adoptie, Kennis & Cultuur
  2. Palet open standaarden 
  3. Ondersteuning DigiDealGO en borging resultaten

De hoofdlijnen van onze visie, strategie en programma voor 2020-2023 zijn uitgewerkt in een set infographics.BIM Loket Koers 2021

Bij de oprichting van stichting BIM Loket in april 2015 zijn financiële afspraken gemaakt voor de periode 2015-2018. Het businessplan voor het BIM Loket voorzag in meer samenhang, centrale voorlichting, meer efficiency en transparantie, kennisdeling en financiële bundeling. Deze resultaten zijn inmiddels behaald. Het clubhuis ‘van, voor en door de sector’ is een feit. Voor de volgende stap hebben we met het bestuur de lijnen voor de Koers 2021 uitgezet. BIM Loket verbreedt de scope. Onze ‘praatplaat’ biedt een overzicht van deze koers. De nieuwe stip op de horizon is het BIM Loket als katalysator en enabler: dé netwerkregisseur voor digitale, integrale samenwerking en vernieuwing.