Expertcommissies

De opzet van de beheerorganisatie

Om kaders en handvatten te bieden bij het geven van informatie en het samenwerken rondom modellen, hebben de initiatiefnemers van BUP een aantal expertcommissies in het leven geroepen: 

Hieronder een nadere uitleg van de verantwoordelijkheden en activiteiten van de expertcommissies. 

Overall contactpersoon voor BUP is Martijn Carlier, BIM Loket 

EXPERTCOMMISSIE BUP - TOEPASSINGSGERICHT MAKEN VAN HET MODEL 

Deze expertcommissie werkt aan het ombouwen van het huidige Model BUP van het BIM Loket, naar een toepassingsgerichte versie. Deze versie is in het voorjaar van 2022 gelanceerd. 

“ZO MIN MOGELIJK DUPLICATIES, HELDERE ROLLEN” 

Er zijn basale, minimale eisen zoals de BIM Basis ILS 2.0, die in principe altijd van toepassing zijn. Deze worden aangevuld met eisen vanuit BIM-toepassingen. Dit is afhankelijk van de BIM-toepassingen in een bepaald project. Het streven is om geen – of in ieder geval zo min mogelijk – informatie te dupliceren. Zo zijn rollen, taken en verantwoordelijkheden, toepasselijke normen en dergelijke, mogelijk al in andere projectdocumenten beschreven. In het BUP komt dan slechts een link naar die documenten. 

Dit moet resulteren in een praktisch, kort en snel in te zetten document dat ook zeer bruikbaar is als presentatiemiddel bij een kick-off. Met dit document willen de initiatiefnemers van BUP de uniformiteit in het gebruik van BUP verbeteren. 

Contactpersoon voor Expertcommissie BUP is Wouter Ackermans, UBA Bouw B.V.

EXPERTCOMMISSIE BIM-TOEPASSINGEN 

Deze expertcommissie richt zich op de realisatie van een platform, waar BUP ervaringen en toepassingen gedeeld kunnen worden. Bovenal hebben we met elkaar binnen de sector al veel toepassingen uitgevoerd met een model. Dit is waardevolle kennis die we met elkaar willen delen, door en voor de sector, als een community. Kennis is macht, delen is kracht. 

“ONLINE KENNISPLATFORM DOOR EN VOOR DE SECTOR” 

Er gaat heel veel tijd in onderzoek zitten. Hoe doe je een clashcontrole, hoe plan je in 4D, hoe koppel je constructieve informatie uit een model aan een rekenmodel? Welke eisen moet je vervolgens stellen aan het proces, de informatie, het model, de contractvorm en hoe staat dit in de ILS en de BUP? 

Om te borgen dat we niet druk zijn met het steeds opnieuw uitvinden van deze wielen, maar elkaar kunnen versterken, komt er een omgeving om deze kennis te delen. Iedereen kan toepassingen aandragen. Hiermee streven we naar het creëren van een vliegwiel en maken we snel heel veel waardevolle kennis beschikbaar voor de complete bouwbranche. Daarnaast biedt het platform ruimte voor feedback en waarderingen. Zo kan een mooie community ontstaan. Hoe wordt je onderdeel van deze omgeving? Lees meer op de pagina Partners. 

Contactpersoon voor Expertcommissie BIM-toepassingen is Ernst Bouma, Vink Bouw