Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Blogs 16 februari 2022

ICDD, use case Amsterdam

Dit is de tweede in een serie blogs over ICDD. In de blog 'ICCD, een nieuwe start' lees je de introductie op deze bijdrage. Kijk je liever een video? Bekijk dan hier de verkorte versie van de presentatie die Bilal Sari heeft gehouden op het webinar over ICDD op 12 november: 

Over Bilal Sari

Bilal Sari werkt als data steward bij de gemeente Amsterdam, bij de op assetmanagement gerichte afdeling Verkeer en Openbare Ruimte. Hij is ook BIM Coach. In die laatste rol wil hij collega’s enthousiasmeren en opleiden om BIM toe te passen.

Probleembeschrijving

Bilal schetst het probleem als volgt: er worden in Amsterdam jaarlijks honderden bouw- en onderhoudsprojecten uitgevoerd in de openbare ruimte, geleid door het ingenieursbureau van Amsterdam. Bij de start van een project heeft het ingenieursbureau vaak veel werk aan het uitzoeken van de situatie van de openbare ruimte, omdat de assetinformatie niet actueel, betrouwbaar en compleet is. Bij oplevering heeft de assetmanagement afdeling veel werk aan het ophalen van de wijzigingen in de assets, en krijgt de informatie niet actueel, betrouwbaar en compleet op orde.

De toekomst: objecttypenbibliotheek en linked data

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, is Amsterdam gestart met het opstellen van een objecttypenbibliotheek in linked data, zodat het duidelijk is welke informatie nodig is bij elk object, inclusief documenten. In de ideale situatie wordt de informatie met projecten gedeeld of uitgewisseld in linked data formaat, zodat automatische controles, publicatie en doorzoekbaarheid van de asset informatie optimaal kan gebeuren.

Het heden: eenvoudige uitwisselformaten

Maar zover is Amsterdam nog niet: de assetinformatie zit in een beheersysteem, en kan alleen via exports geleverd worden. De markt, de opdrachtnemers, zijn vaak wat kleinere partijen die geen linked data specialisten in huis hebben. Om informatieleveringen te oefenen met opdrachtnemers, kiest Amsterdam voor eenvoudiger uitwisselformaten. Bijvoorbeeld in het pilotproject “Amsterdamse Bos”

De pilot: het Amsterdamse Bos

De gewenste 2D-geometrie en attributen van het fietspad in het Amsterdamse bos zijn van de objecttypenbibliotheek vertaald naar een uitwisselformaat in GIS, waarin ook de domeinwaarden (de picklists) meegeleverd zijn. Een opdrachtnemer hoeft alleen nog maar de juiste waarde te selecteren om de informatie samen te stellen in een GIS applicatie.

Daarnaast werden documenten als losse bestanden ontvangen van de opdrachtnemer, met importsheets erbij waarin metadata bij het document kon worden ingevuld, bijvoorbeeld de versie, de opsteller, het documenttype. Vanuit GIS verwijs je naar de unieke code van het document, et voila, de link is gelegd.

Wat is er geleerd bij de pilot?

Waarom zou je hiervoor ICDD gebruiken?

Als je het prima vindt om handwerk te verrichten, is ICDD niet nodig. Dan importeer je de documenten een voor een in het documentmanagementsysteem, en type je de metadata in. Geen zin in handwerk?

Met ICDD lees je documenten en metadata AUTOMATISCH, door een computer, in je documentmanagementsysteem. De opdrachtnemer heeft de metadata al toegevoegd. De opdrachtnemer heeft waarschijnlijk een deel van de metadata al in zijn eigen documentmanagementsysteem staan, en kan deze automatisch in de ICDD container laten plaatsen. Dan hebben beide partijen minder werk.

Waarom doet Amsterdam dat dan niet?

Omdat documentmanagementsystemen op dit moment nog niet klaar zijn voor het opstellen of uitpakken van ICDD containers. Amsterdam en haar opdrachtnemers hebben een “simpele app” nodig waarmee documenten goed kunnen worden ingepakt en van metadata voorzien, met fijne user interfaces. Die is er nog niet; en komt er alleen, als veel partijen in Nederland tegelijkertijd dezelfde soort containers willen uitpakken.

Oproep

Heb jij een vergelijkbare use case als Amsterdam? Laat het me weten via elisabeth.kloren@bimloket.nl. Als er genoeg animo is kunnen we een groep gebruikers en softwareleveranciers bij elkaar krijgen om een toepassingsprofiel te ontwikkelen bij ICDD, een waar software voor beschikbaar is én voldoende vraag in de markt.

Volgende blog: ICDD voor een use case van Tennet.

Download hier de sheets: (pdf bijvoegen)


Elisabeth de Vries
Productmanager COINS en VISI