Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 16 maart 2023
Uitwisselafspraak Contractspecificaties vastgesteld

Uitwisselafspraak Contractspecificaties vastgesteld

Opdrachtnemers zijn vaak veel werk kwijt bij aanbestedingen, omdat ze contractdocumenten allemaal moeten doorzoeken op contractuele specificaties. Daar komt verandering in, want op 10 maart 2023 heeft de Beheercommissie CB-NL/ICDD de definitieve versie vastgesteld van de Uitwisselafspraak UAV-GC Contractspecificaties.

De beheerorganisaties van CB-NL/ICDD van BIM Loket en van het Provinciaal Contractenbuffet van CROW werken samen rondom het thema “een eenvoudig uitwisselformaat voor eisen in UAV-GC contracten”. Vanuit deze samenwerking is de Uitwisselafspraak UAV-GC Contractspecificaties nu vastgesteld. In de bijbehorende businesscase is beschreven waarom dit handig is.

‘Deze uitwisselafspraak moet het duiden van contractuele eisen een stuk eenvoudiger moet gaan maken’, vertelt Elisabeth de Vries, trekker van dit project. ‘In contracten zitten nu veel (pdf)documenten opgenomen met specificaties. Bij het opstellen van een contract gaat grote aandacht uit naar het samenstellen van deze contractdocumenten op basis van individuele wensen van opdrachtgevers. Dit leidt voor opdrachtnemers tot veel werk bij aanbestedingen, omdat de contractdocumenten allemaal moeten worden doorzocht op contractuele specificaties gesteld aan functies, objecten, uit te voeren werkzaamheden en informatieproducten. Als de specificaties, functies, objecten, uit te voeren werkzaamheden en informatieproducten als data worden aangeboden kunnen deze eisen zo beter worden ingelezen in de projectbeheersingsomgevingen van opdrachtnemers.’

Met gebruikers is een eenvoudige uitwisselmethode vastgesteld met tabellen. Het doel is om met de meest gangbare applicaties beter te kunnen uitwisselen. Om een goede relatie met standaarden te houden, is een vertaling van de eisentabel naar de NEN2660-2 gemaakt; Het informatiemodel kan hier bekeken worden. Op basis van dit informatiemodel kunnen de contractspecificaties ook in linked data worden uitgewisseld, voor degenen die hier al klaar voor zijn.

Benieuwd naar het reviewcommentaar en de verwerking ervan? Dit valt terug te lezen in het gereviewde concept 2022 en de afgeronde issues op Github.