Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 12 september 2023
Standaard VISI kan fikse financiële vergoeding opleveren

Standaard VISI kan fikse financiële vergoeding opleveren

Juridische procedures wil je in de bouw het liefst vermijden. “Maar als je daar dan toch in terechtkomt, weten zelfs partijen die al met VISI werken vaak niet hoeveel juridische meerwaarde deze open digitale standaard kan hebben”, zegt Joost Haest (Serverijn Hulshof advocaten). Bij één van de gerechtelijke uitspraken waarbij hij betrokken was, werd een gedupeerde aannemer in het gelijk gesteld en ontving dankzij VISI zelfs een fikse financiële compensatie.

“In veel dossiers in onze kasten vind je aantekeningen als ‘In bouwvergadering 18 hebben we dat en dat afgesproken met opdrachtgever…’ maar als ik dan vervolgens vraag: ‘Laat me dan het verslag van bouwvergadering 18 maar eens zien?’ dan staat die afspraak er in veel gevallen niet in. Dan maar getuigen gaan horen? Dat is nogal een operatie, met een onzekere uitkomst. Een gemiste kans, want hadden ze voor de verslaglegging VISI ingezet, dan weet je als partijen precies wat je aan elkaar hebt, en is de kans groter dat je dit probleem niet zou hebben gehad.”

Fatale contracttermijn overschreden

Joost illustreert deze uitspraak door te vertellen over de eerste rechtszaak waar hij zelf bij betrokken was, waarbij VISI een doorslaggevende rol speelt. “Dat betreft een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw van 17 oktober 2014. De aannemer die dit betrof had een contractueel fatale oplevertermijn overschreden. Op basis van die tekortkoming had de opdrachtgever de overeenkomst ontbonden, vorderde een forse schadevergoeding en liet diverse termijnfacturen onbetaald in het kader van verrekening.”

Zet je VISI in voor je communicatie, dan weten alle partijen precies wat ze aan elkaar hebben

Standpunten onderbouwd met VISI

Maar de aannemer in dit verhaal liet het er niet bij zitten: “Volgens haar hadden de betrokken partijen de termijn waar het om draaide in de praktijk niet als fatale termijn behandeld. Er waren nadere afspraken gemaakt tijdens het werk. Maar de opdrachtgever betwistte het verhaal van deze aannemer. Vervolgens heeft deze aannemer een groot deel van de VISI-berichten van ná de fatale termijn overlegd aan de Raad van Arbitrage. Zo heeft zij heel specifiek haar standpunten verder onderbouwd. Dit werkte, want hierna gaven de arbiters deze aannemer gelijk: de inhoud van deze berichten bewees de juistheid van haar standpunten.

De officiële uitspraak luidde als volgt:

“Van feiten en omstandigheden die tot een ander oordeel zouden moeten leiden is appelarbiters niet gebleken, dit in het bijzonder gelet op het door aanneemster bij memorie van antwoord in hoger beroep als productie 102, en eveneens bij pleitaantekeningen overgelegd uittreksel uit VISI waarop in kleur de gebeurtenissen in de periode van 3 juni 2013 tot en met 18 juli 2013 zijn weergegeven.”

Stevige compensatie

De Raad van Arbitrage oordeelde dan ook dat de overeenkomst onterecht was ontbonden, en dat de schadevergoeding van opdrachtgever moest worden afgewezen. Tegelijkertijd had de aannemer recht op betaling van haar termijnfacturen. “Bovendien leverde haar dit een stevige compensatie op, voor de ten onrechte voortijdig beëindigde overeenkomst. Al met al ging het om enkele miljoenen.”

Meer lezen?