Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Blogs 9 maart 2020

BIM is niet alleen voor koplopers

Op 30 april 2020 viert het BIM Loket zijn eerste lustrum: 5 jaar geleden zijn we voortvarend gestart als hét centrale aanspreekpunt dat open standaarden in samenhang beheert, en het gebruik van die standaarden en daarmee de implementatie van BIM stimuleert. Samen met een groot aantal netwerkpartners in de bouw en infra werken we er hard aan om de spreekwoordelijke sneeuwbal flink sneller aan het rollen te krijgen, maar we zijn er nog lang niet.

Met z’n allen willen we toe naar een klimaatbestendig Nederland, met als stip op de horizon een geheel circulaire bouwsector in 2050. Ga er maar aan staan. Willen we aan deze opgave kunnen voldoen, dan moeten de bouw- en infrasector zich deels opnieuw uitvinden. Traditionele werkmethoden en sterke fragmentatie staan een snelle opschaling en kwaliteitsimpuls in de weg. De oplossing? Die zit hem in intensief digitaal en integraal samenwerken. Informatie structureel delen, zowel tijdens bouw, beheer als gebruik.  

Opschalen 

Gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven digitalisering omarmen en de ‘BIM-handschoen’ oppakken. Maar de groep die digitaal werken volledig omarmd heeft, is vooralsnog beperkt. Vooral de grote spelers en koplopers op het vlak van ICT zijn al aan het BIM’men. Dat is mooi, maar niet voldoende. BIM is niet alleen voor koplopers. Willen we de hierboven geschetste ambities behalen, dan moeten we opschalen. Bovendien is het belangrijk dat we gaan digitaliseren van A tot Z, gedurende alle facetten van de bouwketen.

Om de adoptiekloof tussen de kop en het ‘grote midden’ van de bouw en infra te dichten, is een centrale aanjager onontbeerlijk. Daarom is het voor het BIM Loket tijd om door te stomen, en gaan we onze rol de komende jaren verbreden: van beheerder en stimulator van het gebruik van open standaarden, naar aanjager van informatisering van de keten. Daarbij verbreden we als BIM Loket voor de goede orde ook het begrip BIM: van Building Information Model(lering) naar Bouw Informatie Management. Meer hierover is te lezen in onze Meerjarenvisie

Samenwerken als motto 

‘Digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving’ is dus de kern waar ons werk de komende tijd om draait. Reden waarom dit motto een prominente plek heeft gekregen op de homepage van onze nieuwe website. Die is onlangs gelanceerd, en moet meer dan ooit een afspiegeling gaan vormen van ons groeiende netwerk. Daarom is onder andere het onderdeel ‘Samenwerking’ toegevoegd aan het hoofdmenu, met daarbinnen een groeiend aantal praktijkvoorbeelden en projecten. Bovendien komt er meer ruimte voor actualiteiten en inbreng vanuit ons netwerk. Want het BIM Loket is van, voor en door de sector. Durft en doet u met ons mee?

Jacqueline Meerkerk
Jacqueline is directeur van het BIM Loket