Actueel
Standaarden en richtlijnen

De ontwikkeling van de ILS Configurator

De ontwikkeling van de ILS Configurator begon als een redelijk bescheiden idee, maar is mede dankzij brede financiële steun uit de sector en een substantiële Europese subsidie uitgegroeid tot een geavanceerd softwareontwikkelingsproject waar meer dan 130 professionals uit de branche over meedachten. 

De bedrijfs- en discipline-overstijgende samenwerking die ontstond bij het digiGO BIM Loket resulteerde eerst in een BIM basis ILS. Als je in je werk veel bezig bent met informatie-uitwisseling, ken je deze BIM basis ILS waarschijnlijk wel. Meer dan 500 organisaties - ontwerpers, bouwers, adviseurs, opdrachtgevers – adopteerden de BIM basis ILS inmiddels. De BIM basis ILS is de noodzakelijke basis om uiteindelijk op een project informatie op een uniforme en gestructureerde manier uit te wisselen. Pas als deze afspraken goed zijn geborgd kun je verder met het vraagstuk: welke informatie gaan we uitwisselen?

Van BIM Basis ILS naar ILS Ontwerp & Engineering

Jeffrey Truijens, een van de initiatiefnemers: “Vanuit die BIM basis ILS ontstond de ILS Ontwerp & Engineering, om de informatiebehoefte voor de ontwerp- en engineeringsfase eenduidig en herkenbaar te communiceren. We merkten dat zoveel partijen dit initiatief toejuichten. En we wisten: het kan nog slimmer. Zo zijn we op het idee gekomen een configurator te maken.” 

Geschikt voor zowel de expert als leek

Het bouwen van deze configurator was allerminst eenvoudig. “Je moet ongelofelijk veel keuzes maken om zoiets te kunnen ontwikkelen”, vertelt Jeffrey. “We wilden dat de configurator voor zowel de expert als de niet-expert een passende tool is. Dat ze elkaar juist ook vinden in de tool. Voor de niet-experts is er een vragenwizard die gebruikmaakt van de collectieve kennis die we erin hebben gestopt. Dat allemaal uitdenken is het resultaat van 4 jaar ontwikkeling en daar zijn heel veel mensen uit de branche bij betrokken geweest, die allemaal hun kennis en ideeën hebben ingebracht.”

Niels Groot, mede-initiatiefnemer: “Deze mensen herkenden zich in onze missie en meldden zich uit zichzelf aan om mee te denken. Ze werden daar niet voor betaald en maakten er hun eigen tijd voor vrij of kregen daar van hun werkgevers ruimte voor. Ze stelden belangeloos hun kennis beschikbaar om dit te maken. Om de sector verder te brengen. Dat is gewoon supergaaf.”